Wie ben ik ?

Jeugd

°Gent 24/02/1947 –

Van 1949 tot 1959 verbleef ik in Matadi (toen Belgisch Congo) waar mijn vader werkzaam was aan de haven voor de firma OTRACO. De lagere school was daar in ’t Frans. Na de vlucht bij de onafhankelijkheid gingen mijn ouders eerst in Brugge wonen en daarna in Blankenberge . Daarom volgde ik moderne humaniora aan het KA Brugge. Na lager middelbaar moest ik (wegens onvoldoende kennis van ABN, ik sprak nogal West-Vlaams) naar het RHTI Brugge waar ik A2-Electronica volgde om vervolgens A1-Regel- en Meettechnieken te studeren in het RHTS in Gent, Lindelei 14. Na mijn legerdienst in 1969 startte ik bij het informatica centrum van de toenmalige Rijksuniversiteit (RUG) in Gent.

 

Beroep

In december 1968 begon ik bij prof Grosjean in het Centraal Digitaal Rekencentrum van de Rijksuniversiteit van Gent. Maar in januari '69 deed ik mijn legerdienst en kwam pas begin 1970 terug. We zaten in de kelders van de Rozier maar vanaf  '72 kregen we een nieuwe locatie in het S9-gebouw op de campus "Sterre".

Na de periode "ponskaarten en listings" kwamen de eerste "terminals". Deze werden opgevolgd door de PC's opgenomen in een netwerk.

In 1993 muteerde ik binnen de UGent naar de vakgroep Lichamelijke Opvoeding, binnen de faculteit Geneeskunde. Naast informatica was ik ook verantwoordelijk voor de metingen in het Labo voor Bewegingsleer.

Ik verliet de universiteit in 2007 als pensioensgerechtigde.

Sociaal werk

Daar onze kinderen naar school gingen in de Bollenkensschool was ik actief als secretaris en later als voorzitter van het 4de Schoolcomité van het stedelijk onderwijs (Bollekensschool, Neermeerskaai). Ik was ook gedurende een 20-tal jaar jeugdtrainer bij de Koninklijke Roeisport Vereniging aan de Watersportbaan.

Nu...

In mijn vrije tijd snuister ik graag in archieven. Over verschillende gedenkstenen en monumenten publiceerde ik in heemkundige tijdschriften. En zoals velen zocht ik naar het verleden van mijn familie. Uiteraard gaat er veel tijd in de opvang van de kleinkinderen, wat een plezante job is. In het zuiden van Frankrijk, nabij Perpignan, is er het huisje van de overgrootvader van mijn vrouw dat we gerestaureed hebben en aangepast aan de moderne tijd..