En français voir plus bas …

De link is gelegd tussen de 3 oorspronkelijke takken dank zij het werk van Gilbert Van Cleven uit de Loppemse takdie een website gemaakt heeft die niet alleen onze familienaam omvat maar ook deze der aanverwanten.  Zie http://gw1.geneanet.org/gvancleven
Via de site www.familienaam.be kwam de naam Van Cleven in 1998 183 maal voor. Een gering aantal dat toelaat te weten of er een familiaal verband is tussen deze mensen. We onderzochten archieven, internet, overlijdensberichten, etc en konden hieruit besluiten dat er 3 takken waren. We delen ze in als Brugge, Loppem en Blankenberge. De namen die in het buitenland voorkomen zijn meestal afkomstig uit onze gewesten.

Wij hebben ons beperkt tot de familienaam en enkel de eerste generatie van een dochter wordt bijgehouden. We hebben een excel-bestand gemaakt en ingedeeld zodanig dat elke kolom een generatie is. Met wat kleur erbij geven we een extra dimensie namelijk de broers en zussen die bij een moeder horen.

Voorbeeld: (dit zijn onbestaande namen)

Jan (1902-1982) Zeebrugge

Mieke Van Lierde (1910- )

 

 

Paul (1932- )

Kristien De Wilde (1935- )

 

 

Kevin (1960- )

 

Maria (1935- 1965)

NG

 

Steven (1938-)

Stephanie Dhondt (1948- )

 

 

Steve (1970- )

Hoe interpreteren:

·         Indien enkel de voornaam vermeld wordt dan is de naam Van Cleven.

·         Indien een plaatsnaam voorkomt dan is dit de laatst gekende woonplaats.

·         Paul, Maria en Steven zijn de kinderen van Mieke.

·         De naam van de echtgenote staat in schuine en vette letters

·         Kevin en Steve zijn kozijnen 1ste graad

·         Voor zover gekend staan de geboorte en overlijdendata erbij.

·         NG betekent “Niet Gehuwd”, NN staat voor “Onbekend”

·         (1x) en (2x) betekent eerste en tweede huwelijk

·         Onderaan links heb je de keuze tussen de verschillende takken

·         …..Klik hier om het  Excel bestand met namen van Van Cleven’s.

Verder notities

·         De informatie van de 19de eeuw heb ik teruggevonden in het rijksarchief van Beveren en Brugge. Daar zijn vanaf 1790 alle officiële documenten (geboorten, huwelijken en overlijdens) opgenomen tot 1900. Tevens zijn er ook parochieregisters van vóór 1790 en verzamelingen van doodprentjes(Melle).

·         Een andere bron is uiteraard het internet zelf. Rekening houdende met de wet op privacy zijn er dus geen gegevens ivm personen geboren vanaf 1901, tenzij die gegevens door de personen zelf worden gegeven. De officiële gegevens kunnen enkel bekomen worden via de dienst bevolking van de betrokken gemeenten en enkel door rechtstreekse verwanten. Indien U echter geïnteresseerd ben in de gegevens aan te vullen dan kunt U mij details geven ivm voornamen, en data zoals opgenomen in de Excel-file.

·         De naam komt in de loop van de geschiedenis  onder verschillende vormen  voor. In een en dezelfde biografie over de hertog Filips van Cleven treft men volgende schrijfwijze op: van Cleven, van Kleef, van Kleven, de Clèves, enz.

·         De familienamen Van Cleven, Van Cleef of Van Kleef zijn vermoedelijk allemaal afkomstig van de stad Kleve , thans in Duitsland. Etymologisch betekent "kleef" een rots in de vlakte.

·         In de 15de eeuw kwam de hertog van Kleve, heer van Ravenstein, als krijgsheer naar Vlaanderen om de Bourgondische hertogen te helpen in hun talloze geschillen met volk en buren. Zijn zoon Filips was bestemd om met Maria van Bourgondië te huwen maar moest de duimen leggen voor Maximiliaan van Oostenrijk. Het is op Filips   domein Wijnendaele bij Torhout dat zij ten val kwam en overleed. Filips had geen kinderen maar wel broers. Ze waren gekend als Ridders van de Zwaan.

·         In Roeselare is een grafzerk van de Zwaneridders te vinden.

·         En nog veel meer….

 

 

En Français !

Après plusieurs année de recherche le lien entre les branches de Bruges, Loppem et Blankenberge est enfin réalisé grace au travail de Gilbert Van Cleven. Voir http://gw1.geneanet.org/gvancleven


Le site  www.familienaam.be donne pour le nom  Van Cleven en 1998 183 personnes. Le nombre restreint permet des recherches plus facile pour voir si ‘il y a un lien entre eux. Nous avons écrit à de nombreuses personnes qui ont  participé au montage de cet arbre généalogique. D’un certain Daniel du 18ème siècle sont partis 3 branches cad   Brugge, Loppem en Blankenberge. Les noms à l’etranger sont en général relier à cette famille.

Nous nous sommes arrêté à donner les noms des enfants après le mariage d’une fille car nous nous tenons au nom de Van Cleven.

Le tout se groupe dans un fichier excel que vous pouvez telecharger.

Exemple explicatif

Jan (1902-1982) Zeebrugge

Mieke Van Lierde (1910- )

 

 

Paul (1932- )

Kristien De Wilde (1935- )

 

 

Kevin (1960- )

 

Maria (1935- 1965)

NG

 

Steven (1938-)

Stephanie Dhondt (1948- )

 

 

Steve (1970- )

Hoe interpreteren:

·         S’il n’y a qu’un prénom c’est que le nom est Van Cleven.

·         Si on connait le nom de la ville où la personne habite nous le nommons.

·         Paul, Maria en Steven sont les enfants de Mieke.

·         Le nom du conjoint est en gros et italique

·         Kevin et Steve sont cousins au 1er degré

·         Si les dates de naissance et décès sont connu nous les ajoutons.

·         NG  =  Non Marié, NN = inconnu (parfois aussi X)

·         (1x) et (2x signifient 1er et 2ème mariage

·         En bas à gauche vous pouvez choisir les tableau. Le premier contient tout.

En frappant <Ctrl> et F vous avez un outil de recherche dans le tableau.Cliquez ici pour le Excel Fichier avec les noms des Van Cleven